"celebrity arrives" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity arrives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława przybywa
  1. celebrity rzeczownik + arrive czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The programme ran for 14 days (16 days if counting the day the celebrities arrived and the morning the finalists exited).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo