"celebrity appears" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity appears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława pojawia się
  1. celebrity rzeczownik + appear czasownik
    Zwykła kolokacja

    These celebrities have appeared in some of the worst Christmas stories you can imagine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo