ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"celebrity appeal" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity appeal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): apel napisany przez znaną osobę
  1. celebrity rzeczownik + appeal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Throughout the race, Ms. Ferraro's rivals had a hard time competing with her celebrity appeal and buoyant, no-nonsense persona on the stump.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo