"cel wycieczek turystycznych" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cel wycieczek turystycznych" po polsku

cel wycieczek turystycznych

tourist destination is
rzeczownik
  1. tourist destination  
    Our town is a popular tourist destination. (Nasze miasto jest popularnym celem wycieczek.)
    Paris, France, is the world's most popular tourist destination. (Paryż we Francji to najpopularniejszy na świecie cel wycieczek.)

"cel wycieczek turystycznych" — Słownik kolokacji angielskich

  1. tourist rzeczownik + destination rzeczownik = cel wycieczek turystycznych
    Bardzo silna kolokacja

    Still, the town hasn't quite made itself into a national tourist destination.

powered by  eTutor logo