"cause one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

cause one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powodować czyjś oczy
  1. cause czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    He or she will also ask about any medicines you're taking that could cause dry eyes and mouth.

    Podobne kolokacje: