"cause officials" — Słownik kolokacji angielskich

cause officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnicy powodu
  1. cause czasownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Flooding from four days of rainfall caused officials to close schools in and around Acapulco.

powered by  eTutor logo