"cause eyes" — Słownik kolokacji angielskich

cause eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: cause one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczy powodu
  1. cause czasownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He or she will also ask about any medicines you're taking that could cause dry eyes and mouth.

    Podobne kolokacje: