ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cause blood" — Słownik kolokacji angielskich

cause blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krew powodu
  1. cause czasownik + blood rzeczownik
    Silna kolokacja

    I will never cause blood to flow in the streets of Rome.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo