ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cattle farm" — Słownik kolokacji angielskich

cattle farm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gospodarstwo dla bydła
  1. cattle rzeczownik + farm rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Most of them were brought from Angola to work as slaves in the cattle farms.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo