"catch on one's way" — Słownik kolokacji angielskich

catch on one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zyskiwać popularność czyjś droga
  1. catch czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I put a call through to Henry and caught him on his way out the door.

    Podobne kolokacje: