"catch insects" — Słownik kolokacji angielskich

catch insects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): owady haczyka
  1. catch czasownik + insect rzeczownik
    Silna kolokacja

    They catch insects on the ground or snatch them out of the air.

powered by  eTutor logo