ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"catch in one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łapać w czyjś oczy
  1. catch czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He turned back, and her heart caught at the feeling in his eyes.

    Podobne kolokacje: