ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"carry out at the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj wtedy
  1. carry czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Israel denied that it carried out any attacks in the area at the time.

    Podobne kolokacje: