"carry designs" — Słownik kolokacji angielskich

carry designs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opublikuj projekty
  1. carry czasownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The company carries designs from the 1920's through the 1980's.

    Podobne kolokacje: