"caromed away" — Słownik kolokacji angielskich

caromed away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): karambolować daleko
  1. caromed czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The cross- bow fired again, but the bolt glanced off a section of armor- plating and caromed away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo