"carefully stripped" — Słownik kolokacji angielskich

carefully stripped kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrożnie zdjąć
  1. strip czasownik + carefully przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He'd been stripped and searched carefully before they put him in this cell.

powered by  eTutor logo