"care one way" — Słownik kolokacji angielskich

care one way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opieka jedna droga
  1. care czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Why do we seem not to care much one way or the other?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo