"capsize on one's way" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wywracać na czyjś droga
  1. capsize czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    When ammunition became low, the rescue boat was signalled, but capsized on its way in, drowning a Lieutenant.

    Podobne kolokacje: