"capitalized word" — Słownik kolokacji angielskich

capitalized word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisane wielką literą słowo
  1. capitalized przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    THE capitalized words printed just above these, which you may have read or maybe your eye skipped over them, are my first and last names.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo