"capable woman" — Słownik kolokacji angielskich

capable woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdolna kobieta
  1. capable przymiotnik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    She was a grown woman, capable of putting her foot down and saying no.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo