"canopy cover" — Słownik kolokacji angielskich

canopy cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): baldachim nakrycie
  1. canopy rzeczownik + cover rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The team cautiously approached a more sunlit area, where the canopy cover was open.

    Podobne kolokacje: