"canned drink" — Słownik kolokacji angielskich

canned drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): puszkowany napój
  1. canned przymiotnik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He folded it closed again until he saw one of them, Rentz, get up and go aft and come back with a few canned drinks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo