"candidly tell" — Słownik kolokacji angielskich

candidly tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczerze mówić
  1. tell czasownik + candidly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    As Soros once candidly told me, "I used 527's because they were there to be used."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo