"campus ministry" — Słownik kolokacji angielskich

campus ministry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ministerstwo kampusu
  1. campus rzeczownik + ministry rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The center is run by campus ministry who put together student programs that are focused toward the common good.

powered by  eTutor logo