"campaign team" — Słownik kolokacji angielskich

campaign team kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sztab wyborczy
  1. campaign rzeczownik + team rzeczownik
    Silna kolokacja

    I was repeatedly telling the campaign team we needed to highlight the policy.