"campaign spending" — Słownik kolokacji angielskich

campaign spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki na kampanię
  1. campaign rzeczownik + spending rzeczownik
    Silna kolokacja

    There just is no tracking this kind of campaign spending.

powered by  eTutor logo