"campaign season" — Słownik kolokacji angielskich

campaign season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku kampanii
  1. campaign rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But it was in the new campaign season of 1942 that his career really took off.

powered by  eTutor logo