"campaign book" — Słownik kolokacji angielskich

campaign book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka kampanii
  1. campaign rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They seem torn straight from Republican campaign books.

    Podobne kolokacje: