ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"campaign account" — Słownik kolokacji angielskich

campaign account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto kampanii
  1. campaign rzeczownik + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The goal is to try to have $200,000 in each of their campaign accounts by the end of the month.

powered by  eTutor logo