"call women" — Słownik kolokacji angielskich

call women kolokacja
Popularniejsza odmiana: call a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety rozmowy telefonicznej
  1. call czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You couldn't call a woman to ask her out by phone.

    Podobne kolokacje: