"call the League" — Słownik kolokacji angielskich

call the League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwołaj Ligę
  1. call czasownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This organization was called the League of Nations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo