"call for several money" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzywać kilka pieniądze
  1. call czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He called for more money to train public health professionals and laboratory workers.

    Podobne kolokacje:

podobne do "call for several money" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "call for several money" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik