"call a woman" — Słownik kolokacji angielskich

call a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzywaj kobietę
  1. call czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You couldn't call a woman to ask her out by phone.

    Podobne kolokacje: