BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"całkowicie zarosnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "całkowicie zarosnąć" po polsku

"całkowicie zarosnąć" — Słownik kolokacji angielskich

run wild kolokacja
  1. run czasownik + wild przymiotnik = całkowicie zarosnąć, rosnąć bez kontroli (np. ogród)
    Bardzo silna kolokacja

    But if you let it run wild, things will be worse than ever.

powered by  eTutor logo