ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"całkowicie sam" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "całkowicie sam" po polsku

całkowicie sam

 1. absolutely alone , completely alone
przysłówek
 1. all , *****
  • całkiem, w pełni, całkowicie
   She was all alone. (Ona była całkiem sama.)
   You're all happy, what's happened? (Jesteś całkiem szczęśliwy, co się stało?)
 2. completely ****
 3. absolutely ****
  • całkowicie, kompletnie
   You're absolutely right! (Masz całkowitą rację!)
   He had absolutely no idea what I was talking about. (On kompletnie nie miał pojęcia, o czym mówiłem.)
 4. entirely ***
  • całkowicie, zupełnie
   It's an entirely different situation. (To jest zupełnie inna sytuacja.)
   She wasn't entirely sure what she should do. (Ona nie była całkowicie pewna, co powinna zrobić.)
   The blanket wasn't big enough to cover him entirely. (Koc nie był wystarczająco duży, aby go całkowicie zakryć.)
   link synonimy: completely, quite
 5. fully ***
  • w pełni, całkowicie
   The restaurant is fully booked. (Restauracja jest całkowicie zarezerwowana.)
   We're fully prepared. (Jesteśmy w pełni przygotowani.)
 6. totally *** , totes (skrót)
  • całkowicie, zupełnie, totalnie
   I totally forgot about your birthday, I'm sorry! (Całkowicie zapomniałem o twoich urodzinach, przepraszam!)
   I think we're talking about two totally different people. (Myślę, że mówimy o dwóch zupełnie różnych osobach.)
   link synonimy: flat, completely
 7. altogether **
  • zupełnie, całkiem, całkowicie
   We've lost contact with them altogether. (Straciliśmy z nimi całkowicie kontakt.)
   This didn't altogether surprise me. (To zupełnie mnie nie zaskoczyło.)
   It stopped raining altogether. (Całkowicie przestało padać.)
   We have an altogether different idea. (Mamy zupełnie inny pomysł.)
 8. all over ***
 9. quite *****
  • całkowicie, zupełnie, kompletnie
   That's quite impossible! (To jest kompletnie niemożliwe!)
   "Would you like some more cake?" "Thank you, I'm quite full." ("Chciałbyś jeszcze trochę ciasta?" "Dziękuję, jestem zupełnie pełny.")
   "Quite" oznacza "całkowicie" gdy modyfikuje przymiotniki niestopniowalne np. "impossible", "amazing", "ready", "different".
   link synonim: entirely
 10. utterly *
  • całkowicie, zupełnie, z kretesem, kompletnie
   The buildings were dark and utterly silent. (Budynki były ciemne i całkowicie ciche.)
   She looked utterly miserable. (Ona wyglądała na zupełnie przygnębioną.)
   This user manual is utterly useless. (Ten podręcznik użytkownika jest kompletnie bezużyteczny.)
   link synonim: comprehensively
 11. properly **
  • kompletnie, całkowicie British English
   We just didn't have enough time to properly test it. (Po prostu nie mieliśmy czasu, by to całkowicie przetestować.)
   Did you defrost the vegetables properly? (Czy całkowicie rozmroziłeś warzywa?)
 12. thoroughly **
 13. dead
  • całkowicie, kompletnie potocznie
   It was dead quiet in the room, everyone was sleeping. (W pokoju było całkowicie cicho, wszyscy spali.)
   I'm dead serious. (Jestem całkowicie poważna.)
   You're dead right. (Masz całkowitą rację.)
 14. through ***** , także: thru American English potocznie , także: thro , także: thro'
  • całkowicie (np. mokry, zmęczony) potocznie
   After running, his clothes were wet through. (Po bieganiu jego ciuchy były całkowicie mokre.)
   He was tired through after his work. (On był całkowicie zmęczony po swojej pracy.)
 15. purely *
 16. wholly *
 17. implicitly
 18. full *****
 19. squarely
 20. throughout ****
 21. strictly **
  • całkowicie, do końca
   It isn't strictly true that coffee is unhealthy. (To nie jest do końca prawda, że kawa jest niezdrowa.)
 22. profoundly *
 23. wholeheartedly
 24. fairly ***
 25. diametrically
 26. stark *
  • kompletnie, całkowicie, zupełnie
   He's short and stark bald. (On jest niski i zupełnie łysy.)
   Your child is stark naked. Dress him! (Twoje dziecko jest zupełnie nagie. Ubierz je!)
   You are stark mad! (Jesteś kompletnie stuknięty!)
 27. sublimely
 28. plumb
  • całkowicie, kompletnie, zupełnie American English potocznie
   I plumb forgot about watering the plants. (Kompletnie zapomniałem o podlewaniu kwiatów.)
   Don't listen to her. She's plumb crazy. (Nie słuchaj jej. Ona jest zupełnie szalona.)
   You're plumb wrong. She didn't do that. (Jesteś całkowicie w błędzie. Ona tego nie zrobiła.)
 29. unquestioningly
 30. clean ****
  • całkowicie, kompletnie (np. zapomnieć)
   I clean forgot to buy flowers for her. (Całkowicie zapomniałem kupić dla niej kwiaty.)
   She clean forgot to call me last evening. (Ona kompletnie zapomniała do mnie zadzwonić wczorajszego wieczoru.)
 31. wholesale *
 32. cold ****
 33. for fair
 34. whole *****
 35. cap-a-pie
 36. to the hilt
 37. a hundred percent , one hundred percent
 38. plenarily
 39. deucedly
 40. crashingly
 41. sheerly
 42. spandy
 43. inclusively
 44. unmitigatedly
 45. batshit
 46. fairly and squarely   British English
 47. all-fired
 48. silly **
 49. teetotally
 50. balls to the wall American English potocznie
 1. every inch
idiom
 1. to the bone
 2. as something as they come potocznie , także: as something as all get-out
 3. over head and ears
 4. hook, line, and sinker
 5. head over heels
 6. every bit of it
  • całkowicie, najzupełniej
 7. down to the ground
 8. well and truly  
 9. down the line

powered by  eTutor logo