"cała prawda" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cała prawda" po polsku

"cała prawda" — Słownik kolokacji angielskich

whole truth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cała prawda
 1. whole przymiotnik + truth rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  And all I could think, as the service began, was the whole truth of my heart!

  Podobne kolokacje:
entire truth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cała prawda
 1. entire przymiotnik + truth rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Only 11 percent of those polled said they felt the companies told the entire truth about the health issues.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo