"by the woman" — Słownik kolokacji angielskich

by the woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: by women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez kobietę
  1. by przyimek + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    By a woman who was no better than she should be.

    Podobne kolokacje: