"by one's book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "by one's book" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"by one's book" — Słownik kolokacji angielskich

by one's book kolokacja
Popularniejsza odmiana: by the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez czyjś książka
  1. by przyimek + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But for the school board race, he did things by the book.

    Podobne kolokacje: