"by Women" — Słownik kolokacji angielskich

by Women kolokacja
Popularniejsza odmiana: by women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez Kobiety
  1. by przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By a woman who was no better than she should be.

    Podobne kolokacje: