"by Philip Dick" — Słownik kolokacji angielskich

by Philip Dick kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez Philipa Dick
  1. by przyimek + dick rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    An early treatment was the short story Autofac by Philip K. Dick, published in 1955.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo