ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"być zwariowanym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być zwariowanym" po polsku

przymiotnik
 1. crazy *** , mad British English ** , także: cray American English potocznie , także: cray cray American English potocznie , także: crazy-ass slang
  • szalony, zwariowany (np. pomysł)
   You must be crazy to marry a woman 30 years older! (Musisz być szalony, żeby poślubić kobietę 30 lat starszą!)
   He acts like crazy, I am worried about him. (Zachowuje się jak szalony, martwię się o niego.)
   link synonim: nuts
   przeciwieństwo: sensible
 2. funny ***   British English potocznie
  He's funny but I like him. (On jest zwariowany, ale lubię go.)
  It was a funny evening, don't you think? (To był zwariowany wieczór, nie sądzisz?)
 3. nuts **
 4. wacky potocznie
 5. out there slang **** , także: out-there slang
  • pomylony, szurnięty, zwariowany
   She's a little out there but she's my best friend. (Ona jest trochę szurnięta, ale jest moją najlepszą przyjaciółką.)
   I like out-there people, they are interesting and funny. (Lubię zwariowanych ludzi, są ciekawi i zabawni.)
 6. zany
 7. ill , ** , illing
  • szalony, zwariowany slang
   What an ill idea, I love it! (Co za zwariowany pomysł, bardzo mi się podoba!)
   Our adventure was ill! (Nasza przygoda była szalona!)
 8. loopy
 9. flaky
 10. screwy
 11. bonkers
 12. fixated
 13. buck wild
 14. fey
 15. besotted
 16. crackpot  
 17. screwball
 18. larky
 19. yampy
 20. bonzo
 21. barmy
 22. bananas
 23. moonstruck
 24. slam-bang
 25. squirrelly , squirrely
 26. pixilated , pixiliated American English
 27. barm pot
 1. out of one's mind
idiom
 1. as mad as a box of frogs
 2. off the wall , off-the-wall
 3. off one's chump
 1. queer in the head   przestarzale

Powiązane zwroty — "być zwariowanym"

rzeczownik
wariat = nut +25 znaczeń
czasownik
zwariować = go haywire +4 znaczenia
inne
zwariować = go bonkers +1 znaczenie
idiom
phrasal verb
zwariować = spazz out +2 znaczenia

powered by  eTutor logo