BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"być zaskakującym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być zaskakującym" po polsku

czasownik
 1. surprise ****
  • zaskoczyć, zaatakować z zaskoczenia [TRANSITIVE]
   He surprised me, I didn't get a chance to defend myself! (On mnie zaskoczył, nie miałem szansy, żeby się obronić!)
   Stay alert, don't let her surprise you! (Pozostań czujny, nie daj jej się zaskoczyć!)
 2. startle *
 3. click **
  • zrozumieć, pojąć, zaskoczyć informal [INTRANSITIVE]
   Give me a moment to think about it and I'll click. (Daj mi moment, żeby o tym pomyśleć, i zaskoczę.)
   I tried to suggest going out but he didn't click. (Próbowałem zasugerować wyjście z domu, ale nie zrozumiał.)
 4. throw ****
 5. zap informal
 6. spring a surprise
 7. spring into action , spring into life
phrasal verb
 1. knock back
idiom
 1. click into place
 2. drop a bomb on somebody
przymiotnik
 1. surprising **
  • zadziwiający, zaskakujący
   The more she thought about it, the more surprising it was. (Im więcej ona o tym myślała, tym bardziej to było zaskakujące.)
   It's not surprising that they are dating. (To nie jest zaskakujące, że oni się spotykają.)
   The test results were surprising. (Wyniki testu były zaskakujące.)
 2. amazing ***
 3. startling *
 4. baffling
 5. eye-popping
 6. jarring
 7. shock ***
  • nieoczekiwany, zaskakujący
   Him leaving was a shocking turn of events. (Jego wyjście było zaskakującym zwrotem wydarzeń.)
   The film has a shocking ending. (Film ma zaskakujące zakończenie.)
 8. stupefying
 9. mindblower
czasownik
 1. stun **
 2. baffle
 3. engage ***
 4. boggle
phrasal verb
 1. catch somebody out
 1. take somebody by surprise , catch somebody by surprise  
 1. take somebody unawares
czasownik
 1. catch somebody unawares
 2. catch somebody by surprise
 3. catch somebody off-balance , throw somebody off-balance , throw somebody off balance
phrasal verb
 1. take somebody aback
 2. creep up on somebody
idiom
 1. blow somebody over
 2. catch somebody cold   American English informal
  Don't tell him about my visit, I want to catch him cold. (Nie mów mu o mojej wizycie, chcę go zaskoczyć.)
  She caught me cold when she asked me about my relationship. (Zaskoczyła mnie, kiedy zapytała o mój związek.)
 3. catch somebody napping  
 4. catch somebody with their pants down
 5. catch somebody off guard , throw somebody off guard , take somebody off guard
 6. pitch somebody a curve  
 7. catch somebody on the hop   British English
 8. throw somebody for a loop  
 9. catch somebody bending   informal

Powiązane zwroty — "być zaskakującym"

przymiotnik
zaskoczony = surprised +7 znaczeń
rzeczownik
zaskoczenie = surprise +4 znaczenia
przysłówek
zaskakująco = surprisingly +1 znaczenie

powered by  eTutor logo