"buy women" — Słownik kolokacji angielskich

buy women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kobiety
  1. buy czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "He thinks he can buy women for money," she was quoted as saying.

    Podobne kolokacje: