"buy with one's money" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: buy with money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować z czyjś pieniądze
  1. buy czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When it goes down, you can buy more with less money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo