"buy weapons" — Słownik kolokacji angielskich

buy weapons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup broń
  1. buy czasownik + weapon rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Are we more responsible in deciding who can buy weapons?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo