ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy weapons" — Słownik kolokacji angielskich

buy weapons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup broń
  1. buy czasownik + weapon rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Are we more responsible in deciding who can buy weapons?

    Podobne kolokacje: