ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy the title" — Słownik kolokacji angielskich

buy the title kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup tytuł
  1. buy czasownik + title rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Mr. Felker used his $7,500 severance pay to buy the title, then set out to raise more.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo