ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy the business" — Słownik kolokacji angielskich

buy the business kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup biznes
  1. buy czasownik + business rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Three days later, I had an option to buy the business for $1 million.

    Podobne kolokacje:

podobne do "buy the business" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "buy the business" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo