"buy the building" — Słownik kolokacji angielskich

buy the building kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup budynek
  1. buy czasownik + building rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    When her husband died, she used the money to buy the building and begin the Home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo