ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy stores" — Słownik kolokacji angielskich

buy stores kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy the store
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup sklepy
  1. buy czasownik + store rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After a couple of years, he bought the store back from us.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo