"buy staples" — Słownik kolokacji angielskich

buy staples kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup podstawowe pożywienia
  1. buy czasownik + staple rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When traffic is light, people buy staples, but not the impulse stuff.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo